De Bond voor Geleiderrechten

Het beschermen van de burgerlijke vrijheden van geleiders en het onderzoeken van hun ongelooflijke krachten.

Denk je dat je alles weet over geleiders?

Over ons

Sinds het begin der tijden hebben mensen de neiging om dingen die ze niet begrijpen te demoniseren. Geleiders vormen hierop geen uitzondering. In de Verenigde Staten worden geleiders gedemoniseerd en bestempeld als 'bioterroristen' door het Department of Unified Protection. Elke persoon met het geleidergen leeft met de dreiging van levenslange opsluiting.

Geleiders zijn mensen die een ongelooflijke bijdrage aan de samenleving kunnen leveren op het gebied van geneeskunde, technologie en kunst. Ze hebben recht op waardigheid, vrijheid en de mogelijkheid om hun krachten te gebruiken ten gunste van de mensheid.

Up arrow

Geleider-F.A.Q.

 • Wat is een geleider? Open or Close
  Samengevat zijn geleiders mensen met ongelooflijke krachten. Deze krachten lijken misschien bovennatuurlijk, maar ze zijn het resultaat van genetische structuren. Elke geleider heeft een gen dat een uniek eiwit afscheidt.

  Als dit gen blootgesteld wordt aan straling, produceert de geleider een eiwit waardoor hij bepaalde onderdelen van de omgeving kan absorberen, opslaan en manipuleren. Deze onderdelen variëren van allerlei natuurlijke elementen zoals elektriciteit, tot zeer specifieke synthetische materialen, zoals asfalt.

  Een niet onbelangrijk feit is dat de overgrote meerderheid van mensen met het geleidergen slechts 'geleiderpositief' is. Deze mensen hebben het vermogen om te veranderen in een geleider, maar ze zijn het nog niet. Dat betekent dat ze geen krachten hebben en dat ze op dezelfde manier functioneren als 'normale mensen' of mensen zonder krachten.
 • Wat kan een geleider doen? Open or Close
  Geleidervermogens zijn per individu zeer verschillend. Alle geactiveerde geleiders kunnen een omgevingselement absorberen in hun lichaam. De meeste geleiders kunnen het geabsorbeerde element weer uitstoten. Sommigen kunnen daadwerkelijk de samenstelling van hun lichaam veranderen om tijdelijk de fysieke eigenschappen van het element over te nemen. Anderen kunnen elementen in hun omgeving manipuleren. De factoren die bepalen over welk element geleiders controle hebben, of wat ze kunnen doen met dat element, zijn onbekend.

  Naast de kracht om bepaalde elementen te manipuleren, hebben geleiders ook extreme fysieke vermogens. Ze kunnen verwondingen overleven die een normaal mens zouden uitschakelen of zelfs doden en ze kunnen er zeer snel van herstellen. Door deze versnelde genezing kunnen geleiders bijna oneindig lang rennen, klimmen en zichzelf fysiek inspannen, zonder dat de energiereserves van het metabolisme worden uitgeput. Nogmaals, de precieze oorzaak van deze vermogens is onbekend, maar de mogelijkheden die ze vormen voor de medische wetenschap zijn legio.
 • Zijn geleiders gevaarlijk? Open or Close
  Net zoals alle mensen zijn geleiders in staat tot geweld. Er is echter geen bewijs dat het geleidergen enig effect heeft op de persoonlijkheid van de drager. De bewering dat alle geleiders automatisch gewelddadig, niet in staat tot mededogen, of mentaal instabiel zouden zijn, zijn ongefundeerde leugens die voortkomen uit de angst van het volk en onbegrepen geleidervermogens.

  Het is erg belangrijk om nogmaals te benadrukken dat de meerderheid van de dragers niet geactiveerd zijn, zodat ze geen speciale krachten hebben en geen gevaar opleveren voor de mensen om hen heen.
 • Hoe kunnen geleiders bijdragen? Open or Close
  Alleen al de voortgang op het gebied van geneeskunde zou revolutionair zijn. Als we het genezende vermogen van geleiders zouden reverse-engineeren tot een vorm van behandeling, zouden de mogelijkheden van geneeskunde voor altijd veranderen.

  Maar geneeskunde is slechts het meest voor de hand liggende gebied. De mogelijkheden van het manipuleren van materie en energie zijn nog indrukwekkender. Het begrijpen van de theorie achter deze vermogens, zou een revolutie teweeg kunnen brengen op het gebied van natuurkunde, scheikunde en productie. Geleidersvermogens kunnen worden ingezet bij de rendabele ontwikkeling van derdewereldlanden en landbouw. Er zijn zelfs toepassingen denkbaar voor de productie van schone energie en waterzuivering.

  Uiteindelijk valt er veel te zeggen voor het beheren van geleiderkrachten. De beschikking over deze krachten kan een hele nieuwe dimensie openen van menselijke beleving, en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kunst, entertainment en zelfontdekking. Stel je eens voor dat je zelf licht wordt, of dat je voorwerpen kunt verplaatsen met je geest. Voor de eerste keer in de geschiedenis liggen magische belevingen echt binnen handbereik.
Up arrow

Geschiedenis van de BVG

Oprichter  

Stacy Pine

Stacy heeft onderwijzers, eigenaars van bedrijven, onderzoekswetenschappers en leidinggevende personen in het hele land verenigd om de BVG op te zetten en geleiders te helpen strijden voor hun rechten, erkenning en een beetje waardigheid waar elk mens recht op heeft. De CRL streeft ernaar het ongekende potentieel van geleiders voor goede daden onder de aandacht te brengen en te helpen bij het veilig en vrolijk verkennen van dit nieuwe hoofdstuk in de ontwikkeling van de mensheid.

De eerste prioriteit van de organisatie is het vechten voor de vrijheid van de geleiders die gevangen zijn genomen door het Department of Unified Protection. De BVG biedt de families van de slachtoffers juridische en financiële steun aan.

Up arrow